TRYGHEDSPULJEN - KL-OMRÅDET

Tryghedspuljen - KL-området

Tryghed og sikkerhed. Det er, hvad man i mange år har forbundet med ansættelse på kommunale arbejdspladser. Men flere år med dårlig økonomi i kommunerne og dertilhørende besparelser og afskedigelsesrunder har gjort mange kommunale medarbejdere utrygge.

Forhandlingsfællesskabet fik ved OK-21 forhandlet sig frem til, at Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024. Tryghedspuljens formål er at yde en ekstra indsats overfor afskedigede medarbejdere i OAO, FOA, BUPL og Forhandlingskartellets. Puljen er et supplement til kommunens andre tiltag ved afsked af medarbejdere. Tryghedspuljen giver mulighed for et individuelt tilskud på op til 20.000 kr. De ekstra penge kan eksempelvis anvendes til kompetenceudvikling, realkompetencevurdering, karrieresparring eller individuel rådgivning.

Ansøgningen underskrives af afskediget medarbejder, tillidsrepræsentanten og leder. Der er ansøgningssvar efter max 14 dage. 

Se også

Tryghedspuljen.dk

Dansk Socialrådgiverforening

Fagligt Fælles forbund

HK/kommunal

Socialpædagogerne

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk