Spørgsmål og svar

 

Tryghedspuljen: spørgsmål & svar 

Hvornår udløber puljen?

Selve aftalen løber frem til den 31. marts 2021, og man kan søge, hvis man er afskediget senest på dette tidspunkt. Der kan således søges i hele opsigelsesperioden - også i den del der ligger efter 31. marts 2021.

Hvornår udbetales midlerne?

Ansøgningen behandles inden for 14 dage. Lederen, tillidsrepræsentanten og ansøger, vil modtage en mail forud for udbetaling af midlerne, såfremt e-mail er oplyst i ansøgningen.

Hvem udbetales midlerne til?

Midlerne udbetales fra Tryghedspuljen til kommunen eller arbejdspladsen, der så afholder udgifterne til kurser. Selvejende institutioner og serviceaftalevirksomheder modtager midlerne direkte fra Tryghedspuljen.

Hvem kan søge?

Alle som afskediges i forbindelse med personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. Ansøgeren skal derudover være varigt kommunalt ansatte, og hører under overenskomstgrupperne i OAO, FOA, BUPL, Forhandlingskartellet samt Sundhedskartellet kan søge om midler fra puljen. 

Overenskomstgrupperne i OAO består af følgende: 

Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, 3F, HK/Kommunal, Malerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

Overenskomstgrupperne i Forhandlingskartellet består af følgende: 

Søfartens Ledere, Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening, Frederiksberg Kommunalforening, HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, LederForum, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Konstruktørforeningen, Gentofte Kommunalforening, Dansk Musiker Forbund og Maskinmestrenes Forening. 

De omfattede overenskomstgrupper i Sundhedskartellet består af følgende:

Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet).

Det er ikke en forudsætning, at ansøgeren er medlem af en af de deltagende fagforeninger. Det er den indgåede overenskomst på arbejdsområdet, som er afgørende.

Er ledere omfattet af puljen?

Ledere er omfattet af Tryghedspuljen, hvis de hører under overenskomstgrupperne i OAO, FOA, BUPL, Sundhedskartellet. 

Overenskomstgrupperne i OAO består af følgende: Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, 3F, HK/Kommunal, Malerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

Overenskomstgrupperne i Forhandlingskartellet består af følgende: Søfartens Ledere, Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening, Frederiksberg Kommunalforening, HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, LederForum, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Konstruktørforeningen, Gentofte Kommunalforening, Dansk Musiker Forbund og Maskinmestrenes Forening.

De omfattede overenskomstgrupper i Sundhedskartellet består af følgende: Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet),

Kan man søge, hvis man er fritstillet?

Ja, det afgørende er, at man søger mens man er i opsigelsesperioden. Det har ikke betydning om man er fritstillet.

Er flexjobbere omfattet af Tryghedspuljen?

Fleksjobber er omfattet af aftalen og er derfor, som andre afskediget medarbejdere, berettiget til at søge puljen om midler.

Kan medarbejdere som er aftrådt på grund af seniorpolitik søge Tryghedspuljen?

Nej, Tryghedspuljen kan ikke anvendes til medarbejdere, som indgår en fratrædelsesordning via seniorpolitikken. Tryghedspuljen er møntet på medarbejdere, som bliver afskediget som følge af besparelser og organisationsændringer i kommunerne.

Kan man ansøge Tryghedspuljen, hvis man får løn efter GVU?

Tryghedspuljen kan godkende ansøgninger, hvor medarbejderne får løn efter GVU og ikke den sædvanlige løn, såfremt der er opnået enighed mellem leder, TR og ansøger. 

Kan man søge Tryghedspuljen og Den Kommunale Kompetencefond på samme tid?

Der er heller ikke noget til hinder for at søge om midler fra kompetencefonden til at dække udgifter til transport og materialer. Når det er sagt, så er det ikke meningen, at Kompetencefonden og Tryghedspuljen har overlappende formål, og det er dermed ikke muligt at få dækket de samme udgifter fra mere end én af puljerne. 

Er det muligt at få dækket transportomkostninger?

Ja, det er en mulighed, men beløbet til transport må ikke overstige udgiften til kursusaktiviteter. Hvis det er muligt at få dækket kørselsudgifter andre steder f.eks. ved VEU godtgørelse (som man får ved AMU-kurser), skal denne mulighed anvendes. 

Hvad kan der søges til?

Der er brede rammer. Ifølge aftalen kan der søges midler til:

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Karrieresparring og –afklaring 

Realkompetencevurdering og individuel rådgivning om de udfordringer, afskedigelsen giver for at komme videre. 

Men hvad der er relevant afgøres af den enkelte ansøger i dialog med sin nærmeste leder og TR.

Forbehold: Parterne har mulighed for at afslå en ansøgning i konkrete tilfælde, hvis formålet vurderes at falde udenfor Tryghedspuljens formål.

Hvad kan der ikke søges til?

Der kan kun søges midler til aktiviteter, der ligger udover det, kommunen sædvanligvis tilbyder. Midler fra Tryghedspuljen kan derfor ikke anvendes til det, kommunen selv tilbyder som en del af god personalepolitik. Det gælder også mere akut krisebehandling. 

Hvor meget godkender Tryghedspuljen?

Op til 10.000 kr. excl. Moms.

Hvornår skal midlerne anvendes?

Kommunerne kan anvende midler til medarbejdere, så længe de er ansat, og det er man, i hele opsigelsesperioden. Hvis midlerne fx afholdes til et kursus, der delvist falder efter opsigelsesperiodens udløb, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå et modregningsproblem med A-kassen. Spørg derfor A-kassen til råds om eventuelle modregninger.

Hvordan søger man?

1.Udfyld den elektroniske ansøgningsblanket på www.tryghedspuljen.dk under ”Her kan du udfylde den elektroniske ansøgning”

2.Udskriv ansøgningen

3.Indhent underskrifter

4.Scan ansøgningen med underskrifter

5.Upload ansøgningen på oao.oib.dk ved at følge vejledningen på forsiden af ansøgningen.

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk