Spørgsmål og svar om budgettet 

Udgivet: 25-02-2013 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Er 14 dage en passende tidsfrist i forhold til en drøftelse af fx budgettet og dets konsekvenser i MED-systemet?

Rammeaftalen angiver ikke specifikke tidsfrister for, hvornår information og drøftelse bør foregå.

Det afgørende er derfor, hvad man lokalt aftaler i f.eks. procedureretningslinjen for drøftelse af budgettet i MED-systemet.

Er der tale om brud på MED-aftalen, hvis der i kommunens budgetforlig er blevet indskrevet besparelser på en faggruppes arbejdstidsaftale, uden det er blevet drøftet i MED-systemet?

Ja, der er tale om brud, hvis det hverken har været drøftet på et tidligere tidspunkt eller et andet niveau i MED-systemet. Dog kan der være tale om en principbeslutning, som betyder, at der først træffes en mere konkret beslutning i Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt, hvor MED-systemet bliver inddraget. Hvis det er tilfældet, så er der ikke tale om brud på MED-aftalen. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk