Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde 

Udgivet: 11-06-2013 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Her kan du læse om økonomistyring og budgetlægning i en region. Du kan blandt andet læse, hvordan budgettet bliver lavet (årshjul) og om vores anbefalinger til arbejdet med budget og økonomi i MED.

I del A får du en kort introduktion til MED-rammeaftalen og budgetbehandlingen, og vi giver nogle god råd om at anvende regionens procedureretningslinjer.

I del B kan du læse mere om de generelle rammer for budgetlægningen og for arbejdet i MED.

I del C har vi samlet udvalgte opmærksomhedspunkter, som I kan inddrage, når MED drøfter budget og økonomi.

Materialet er primært skrevet til HovedMED, men er også relevant for andre MED-udvalg i en region. Det dækker kun det regionale sundhedsområde.

Du kan downloade hele inspirationskataloget her eller klikke dig ind under de enkelt afsnit nedenfor.

A. Introduktion til budgetarbejdet i MED

1. MED-rammeaftalen og budgetbehandlingen

2. Hvordan får vi indflydelse på budgetterne

B: Budget- og økonomistyring

1. Budgetårshjulet - overblik

2. Budgetbehandling på alle niveauer i MED

3. Finansiering, takstmodeller og økonomisk politik i regionerne

4. Budgetopfølgning og drøftelse af konsekvenser

C: Udvalgte opmærksomhedspunkter

1. Arbejdsmiljø

2. Sygefravær

3. Vikarer og vikardækning

4. Ansatte på særlige vilkår

5. Jobrotation på det regionale område

6. Nyttig og anvendelig dokumentation

7. Forbedring af arbejdsgangene

8. Opgaveflytning, centralisering og arbejdsdeling

9. De fysiske rammer, energioptimering og indretning

10. Personaleudvikling og uddannelse

11. Innovation

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk