Samarbejdssystemet kontra forhandlingssystemet

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Resumé

I Danmark har vi en fagbevægelse med et centraliseret aftalesystem med forhandlings- og aftaleret, fredspligt og institutionaliseret konfliktløsning. Til gengæld for aftalesystemet har fagbevægelsen anerkendt arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.

Samarbejds- og medindflydelsessystemet er indgået som aftale mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne. I samarbejds- og medindflydelsessystemet kan man indgå aftaler, som rækker ind over ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet, men altid under hensyn til de kollektive overenskomster, som er indgået mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne.
Hvis det fx fremgår af overenskomsten, at ansatte under denne aftale har fri 1. maj, kan ledelsen ikke beslutte, at medarbejderne skal møde på arbejde den dag. Hvis der ikke fremgår noget af overenskomsten, kan ledelsen beslutte, at denne gruppe skal møde på arbejdet, også selvom andre overenskomstgrupper har fri.

Tommelfingerregler:

  • Bestemmelser som er omfattet af en overenskomst, kan ikke forhandles eller aftales i MED-systemet.
  • Forhold som ensidigt kan fastsættes af ledelsen, kan altid drøftes i MED-systemet.
  • Hvis du er i tvivl - ring til din faglige organisation.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk