MED-indflydelse når det er sværest

3 kommuner er ramt af den samme udfordring: Der skal ske nedskæringer på skoleområdet og samtidig er der faldende børnetal i kommunen. Det fremgår af kommunens samlede budgetforslag, at der enten skal ske en sammenlægning af de 7 skoler i kommunen, eller der skal nedlægges en skole. Forudsætningen er, at der skal spares 10 millioner.

Situationen håndteres forskelligt i de tre kommuner fordi kommunaldirektørerne har hver deres ledelsesstil. Se de tre ledertyper på vedlagte ark, og læs om, hvordan de hver især har valgt at håndtere situationen.

Kom med gode råd til, hvordan I som MED-repræsentanter kan få det bedste ud af de tre forskellige situationer.

 

Kommune 1

Direktør Mark Hansen

Kommunaldirektør Mark Hansen har valgt at sende budgetforslaget til drøftelse i hele MED-systemet, inden det skal besluttes i kommunalbestyrelsen. Der kommer også en offentlig debat om forslaget i lokalpressen.

Mark Hansen er 38 år og har været kommunaldirektør i 2 år. Han er uddannet cand. merc. fra Copenhagen Business School. 

Mark Hansen har meget målrettet valgt en ledelsesfilosofi om inddragende ledelse, som han forsøger at implementere i alle sine handlinger. Hans stil er uformel og casual, men han er samtidig meget ambitiøs og stiller store krav til sine omgivelser. Han er orienteret på sine medarbejderes behov, og afskyr at ting bliver for formelle. 

Han ønsker hurtige beslutninger og proaktive omgivelser. Han har til gengæld svært ved at acceptere, når medarbejderne går op i formalia eller søger at beskytte deres rettigheder ved at forsøge at få garantier mod forringelser, som han i øvrigt kalder forandringer. 

Han sætter en ære i at fremstå som en moderne leder, der også er parat til at gå endog meget langt for at fremme en utraditionel løsning hos politikerne, hvis han mener det er det rigtige. Han har et stort netværk uden for kommunen – både i ministeriet og i KL kender man hans navn.

Se besvarelser fra MED-konference 2011

Kommune 2 

Direktør Egon Rasmussen

Det fremgår af kommunens samlede budgetforslag, at der skal nedlægges en skole. Kommunaldirektør Egon Rasmussen har holdt kortene vedr. nedskæringerne tæt ind til kroppen op til vedtagelsen, og først to dage inden det skal fremlægges for kommunalbestyrelsen til endelig beslutning, bliver MED-hovedudvalget indkaldt til et møde, hvor forslaget om en skolenedlæggelse bliver fremlagt.

Egon Rasmussen er 59 år og har været kommunalt ansat hele sit liv. Han startede som kontorelev og er nu direktør på 10. år. 

Som leder er han typen der ved bedst selv. Han er retfærdig, lægger vægt på ordentlighed og har styr på detaljerne. Reglerne skal overholdes, også om medinddragelse, men det skal ikke være en tidsrøver fra det egentlige ledelsesarbejde. Personaleledelse er for ham en administrativ disciplin.

Han kæmper med at klare de store krav i jobbet og dækker sig ind med en egenrådig stil. Han foretrækker velafprøvede og traditionelle løsninger. Han kan være ret sarkastisk, og giver ikke meget for scient.pol.’ernes snak om proces og strategi. Han har et stor uformelt netværk i kommunen, som han får sine informationer fra. Han slesker noget for de magtfulde politikere. 

Se besvarelser fra MED-konference 2011

Kommune 3

Direktør Ditte Agerrup

Det fremgår af kommunens samlede budgetforslag, at der skal nedlægges en skole. Kommunaldirektør Ditte Agerrup har valgt at lade direktøren for skoleforvaltningen drøfte forslaget i hans MED-udvalg 14 dage før beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen. Hun vil ikke have spørgsmålet til drøftelse i MED-hovedudvalget.

Ditte Agerrup er 49 år og en erfaren leder fra flere forskellige sektorer. 

Hun lægger vægt på effektivitet også i beslutningsprocesser. Hun lytter gerne til gode råd fra medarbejdere, men det er på hendes betingelser. Alle kan øve indflydelse på hende inden for visse rammer, hvis de har indsigt og saglige argumenter for sagen – uanset hvilken kasket de har på. 

Hun er meget struktureret og har opbygget velfungerende systemer, uanset om det drejer sig om økonomistyring eller APV-processer.

Hun respekterer politikernes suveræne beslutningsret og hun mener, at administrationens opgave er at fremlægge et neutralt beslutningsgrundlag – typisk fakta og analyser, så politikerne kan træffe deres beslutninger på et sagligt og oplyst grundlag. 

Se besvarelser fra MED-konference 2011

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk