Kvalitetskontrakter 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Resumé

Kvalitetskontrakten skal beskrive hvilke områder og konkrete kvalitetsmål kommunen vil have fokus på i en periode. Arbejdet med kvalitetskontrakten kan integreres som en del af en kommunal strategi for kvalitetsudvikling.

Kvalitet kan både relatere sig til den faglige kvalitet i serviceydelserne, kvaliteten i den måde arbejdet udføres på af ledere og medarbejdere og den oplevede kvalitet hos kommunens borgere og medarbejdere.

I den kommunale kvalitetskontrakt skal følgende elementer indgå:

  • Kvantitative kvalitetsmål
  • Redegørelse for veje til at nå kvalitetsmålene
  • Opfølgningsredegørelse

Det er kommunalbestyrelsens opgave at formulere kvalitetskontrakten og opgaven må derfor ikke uddelegeres til fx økonomiudvalget eller forvaltningen. Men arbejdet må gerne ske i tæt dialog med medarbejderrepræsentanter og ledere i kommunen.

Der er flere fordele ved at inddrage medarbejderne i arbejdet med kvalitetskontrakterne, både når det gælder opstillingen af mål samt veje til at nå dem. For det første må medarbejdernes faglige viden og erfaring forventes at danne et grundlag for tilrettelæggelsen af det daglige arbejde med kvalitetsudvikling. For det andet kan en aktiv inddragelse af medarbejderrepræsentanterne være med til at forebygge, at kvalitetsmålene bliver overfladiske og ligegyldige.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk