Undersøgelse af MUS og udviklingsplaner 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Resumé

OAO har gennemført en undersøgelse af MUS og udviklingsplaner på det kommunale og regionale område. Undersøgelsen skal dels give et billede af medarbejdernes tilfredshed med MUS og udviklingsmål/-planer, og dels give et billede af i hvilket omfang de lokale MED-udvalg opstiller mål og rammer for indsatsen.


Undersøgelsen konkluderer overordnet, at KTO-aftalen om kompetenceudvikling kun efterleves i en vis udstrækning. De aftalebestemte rettigheder til MUS bliver ikke efterlevet i et tilfredsstillende omfang. Og det samme gælder for de fleste faggruppers rettigheder til at få en udviklingsplan.

Til gengæld kan man se, at de steder hvor der er gennemført MUS og udarbejdet handlingsplaner, er både medlemmerne og tillidsrepræsentanterne tilfredse med resultatet.


Næsten 8 ud af 10 tillidsrepræsentanter kender KTO-aftalen om kompetenceudvikling. Men langt under halvdelen af arbejdspladserne drøfter de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen og kun hver fjerde tillidsrepræsentant svarer, at der samles op og evalueres efter MUS.


Det samlede budskab fra tillidsrepræsentanterne er, at aftalen om kompetenceudvikling ikke fungerer, som den skal. Kompetenceudvikling prioriteres ikke nok af ledelsen, og der mangler tid og penge.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk