Ansættelse af ledige med løntilskud 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Resumé

Der kan ikke ansættes ledige med løntilskud uden MED-udvalget og TR er inddraget.

Den stigende ledighed stiller krav om flere i aktivering. En billig måde at aktivere på, er at give tilbud om løntilskud på det offentlige område. Det er vigtigt at sørge for, at løntilskudsjobbet er til gavn for både den ledige og arbejdspladsen og det er vigtigt, at ansatte med løntilskud ikke fortrænger de normalt ansatte. Både MED og TR har en central rolle i at sikre at reglerne overholdes.

HovedMED skal årligt have en drøftelse om retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Retningslinjerne skal blandt andet sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted.

FTF og OAO anbefaler at følgende indgår i drøftelsen:

  • Antallet af ledige og personer med nedsat erhvervsevne, der er ansat/aktiverede i løntilskud og virksomhedspraktik
  • Fordeling på områder
  • Det generelle indhold af forløb, herunder evt. uddannelseselementer
  • Generelle retningslinjer om merbeskæftigelsesforudsætninger

Offentlige løntilskudsjobs kan tilbydes på et hvilket som helst tidspunkt i ledighedsperioden, modsat private løntilskudsjobs som tidligst kan etableres efter seks måneders ledighed.
En ledig kan højst være ansat i løntilskudsjob i 1 år.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk