SPØRG OM MED

MED-processer 

 17-10-2011 | Hvilke retningslinjer stiller MED-rammeaftalen kram om, at der aftales i MED-systemet? Hvem kan ændre i den lokale MED-aftale? Er det muligt at foretage afstemning i et MED-udvalg, hvis man ikke kan nå til enighed? Hvornår i en...Læs resumé [Notat]

MED-repræsentanten 

 17-10-2011 | Kan en MED-repræsentant også sidde i kommunalbestyrelsen? Kan MED-repræsentanter være bisidder for medarbejdere i forbindelse med fx... [Redskab]

MED-strukturen 

 17-10-2011 | Hvorfor bør man oprette en MED-struktur? Kan man ikke nøjes med at afholde formaliserede personalemøder? Hvad ligger der i, at MED-strukturen er enten... [Redskab]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk