MED-strukturen 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Hvorfor bør man oprette en MED-struktur? Kan man ikke nøjes med at afholde formaliserede personalemøder?

Der er flere fordele ved at oprette en MED-struktur. For det første kan der være emner som det kan være vanskeligt for medarbejderne at tage op på almindelige personalemøder. Disse emner kan i stedet tages op af tillidsrepræsentanterne på MED-udvalgsmøderne. Det er blandt andet også årsagen til, at tillidsrepræsentanter har en særlig beskyttelse i ansættelsen.

For det andet kan det være tidsbesparende, da deltagerantallet på MED-udvalgsmøder er langt mindre end på personalemøder, hvor hele arbejdspladsen som oftest deltager.

Desuden udelukker oprettelsen af et MED-system ikke, at man fortsat kan diskutere vigtige emner på personalemøder.

Hvad ligger der i, at MED-strukturen er enten enstrenget eller tostrenget?

At MED-systemet er enstrenget betyder, at sikkerhedsorganisationen og samarbejdsorganisationen er slået sammen, og at sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne deltager i fælles møder vedrørende samarbejde og arbejdsmiljø i MED-udvalg.

I en tostrenget struktur er sikkerhedsorganisationen og samarbejdsorganisationen derimod adskilt.

Det er også muligt at aftale, at tillidsrepræsentanten varetager sikkerheds-repræsentantens funktioner, men det skal aftales i forbindelse med indgåelse af MED-aftalen, og den nøjagtige organisering skal fremgå heraf.

På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

MED-systemet skal ´matche´ ledelsesstrukturen. Dvs. at beslutninger skal drøftes på et niveau, som svarer til dét administrative ledelsesniveau, der indstiller sagen til beslutning, eller som selv træffer beslutningen.

Det betyder, at hvis sagen eksempelvis indstilles af kommunaldirektøren til kommunalbestyrelsen, så er det Hovedudvalget, der skal drøfte sagen, inden der træffes beslutning.

Hvis det derimod er en fagchef, der indstiller sagen, så er det MED-udvalget på fagchefens niveau, der skal drøfte sagen inden der træffes beslutning.


Hvilken gruppe tilhører Dansk Socialrådgiverforening (DS), når der skal fordeles pladser i MED-systemet?
I MED-systemet er Dansk Socialrådgiverforening altid en del af FTF gruppen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk