MED-repræsentanten 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Kan en MED-repræsentant også sidde i kommunalbestyrelsen?

Formelt er der intet i hverken MED-rammeaftalen eller den kommunale styrelseslov, der forhindrer, at en MED-repræsentant også er medlem af kommunalbestyrelsen.

Dog bør man overveje, om det er hensigtsmæssigt både at være MED-repræsentant og byrådsmedlem, idet der kan være en risiko for, at medarbejdersiden kan miste tilliden til, at medarbejderrepræsentanten varetager medarbejdernes interesser.

Kan MED-repræsentanter være bisidder for medarbejdere i forbindelse med fx afskedigelsessamtaler?

Nej. MED-repræsentanter skal ikke beskæftige sig med enkeltsager (som eksempelvis afskedigelsessager), men kun med sager som har betydning for arbejdspladsen som helhed.

At være bisidder for en medarbejder er derimod en opgave for den pågældende medarbejders tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten kan godt samtidig være repræsentant i MED-udvalget, men det er i kraft af sin funktion som tillidsrepræsentant - og altså ikke som MED-repræsentant - at vedkommende kan fungere som bisidder.

Kan MED-repræsentanter være bisidder for ikke-organiserede medarbejdere i forbindelse med fx afskedigelsessamtaler?

Ligesom for de organiserede medarbejderes vedkommende gælder det, at det er tillidsrepræsentanternes og ikke MED-repræsentanternes opgave at beskæftige sig med enkeltsager.

Hvis en tillidsrepræsentant skal repræsentere en ikke-organiseret medarbejder i forbindelse med en afskedigelse, så skal det først drøftes med tillidsrepræsentantens egen faglige organisation. Det skyldes, at de enkelte organisationer kan have forskellige politikker på området.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk