MED-processer 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A
LÆS TEKST
MED-processer

Resumé

Hvilke retningslinjer stiller MED-rammeaftalen kram om, at der aftales i MED-systemet?

Hvem kan ændre i den lokale MED-aftale?

Er det muligt at foretage afstemning i et MED-udvalg, hvis man ikke kan nå til enighed?

Hvornår i en beslutningsproces har MED-systemet krav på at blive inddraget?

Er 14 dage en passende tidsfrist i forhold til en drøftelse af fx budgettet og dets konsekvenser i MED-systemet?

Er MED-udvalgets dagsordner/mødereferater mv. underlagt lovkrav om offentlighed i forvaltningen?

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk