Hvordan udføres trivselsmålinger? 

Udgivet: 05-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Resumé

En trivselsmåling undersøger om medarbejderne er tilfredse og trives på arbejdspladsen. At lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens arbejdspladser kræver gode retningslinjer.


Trivselsaftalen fra overenskomsten 2008 forpligter alle kommuner til at måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel mindst hvert tredje år. Trivselsaftalen stiller hverken krav til trivselsmålingernes form eller indhold. Det er derimod op til HovedMED-udvalgene at aftale retningslinjer for indholdet i målingerne, og for hvordan de følges op før målingerne sættes i gang.


Der er fire trin i processen. Først må indholdet af trivselsmålingen vælges, dernæst metoden man vil benytte, og herefter følger en opfølgning, hvor målingerne analyseres. Til sidst skal trivselsmålingen evalueres.


Der er mange måder at gennemføre en trivselsmåling på. En af mulighederne er det elektroniske værktøj ´Trivselsmeter´. Værktøjet benytter en spørgeskemametode, og kan bruges til at gennemføre en undersøgelse, udskrive rapporter og udarbejde handlingsplaner. En anden meget brugt metode er dialogmøder for medarbejderne.


Men en måling skaber ikke trivsel i sig selv. Trivselsmålingen må følges op med konkrete tiltag, som kan forbedre arbejdspladsen. Tiltagene kan være ændrede arbejdsmetoder, en ny arbejdsorganisering, fokus på anerkendende dialog eller noget helt fjerde.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk