Medindflydelse går tabt ved markedsgørelse

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Resumé

Medarbejderindflydelsen lider ofte under de offentlige arbejdspladsers interne omstillinger og udliciteringer. Det samme gælder for målene om gennemsigtighed i beslutninger.

Samlet kan problemerne omfatte:

  • Medarbejderne inddrages for sent i beslutningsprocessen og der er ikke mulighed for en reel drøftelse inden beslutningerne bliver truffet.
  • Der mangler medindflydelse på de tværgående beslutninger og den tværgående koordinering af gennemførelsen.
  • Ved udbud bliver medarbejderrepræsentanter ofte afskåret fra indflydelse, fordi andre medarbejdere står for udarbejdelsen af kommunens/institutionens kontrolbud og kontrolberegning.
  • Ved udlicitering har medarbejdersiden (og offentligheden) ikke adgang til kontraktoplysninger, der beskriver kvalitetskrav m.v. til opgaverne efter kontrakten er indgået med en privat leverandør. Eksempelvis vil udbudsmaterialet ofte blive klassificeret fortroligt, fordi det indgår i kontrakten.
  • Ved interne foranalyser, og ved politiske beslutninger i det hele taget, mangler ofte en information og drøftelse med de berørte medarbejdere inden beslutningerne bliver truffet - foranalyser kan være fortrolige og beslutningsoplæg og møder lukkede.

Problemerne er særlig problematisk ved "andengangsudbud", fordi de berørte medarbejdere ikke længere er offentligt ansatte, og derfor heller ikke har nogen formel ret til medindflydelse på beslutningerne. I en situation med stadig mere udlicitering bliver det problem større og større.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk