Selskaber på forsyningsområdet 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Resumé

Kommunerne er med loven om vandsektorens organisering tvunget til at udskille vandforsyningen i et selskab. Selskabet skal overtage driftsopgaverne for vandforsyningen og spildevand. Kommunen kan overdrage alle administrative opgaver til selskabet, som fx afregning og opkrævning, men ikke myndighedsopgaver.


Medarbejderes ansættelse vil fortsætte efter en eventuel overdragelse til et selskab. Som udgangspunkt sker det efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Der er dog særlige regler for tjenestemænd.

Ved en virksomhedsoverdragelse er der behov for at få afklaret de præcise arbejdsvilkår og individuelle rettigheder, der skal tages hensyn til. Denne afklaring er et forhandlingsanliggende for de forhandlingsberettigede organisationer og ikke et MED/SU-anliggende.


De nye selskaber skal så vidt muligt fungere som private virksomheder. Det betyder, at de skal følge årsregnskabsloven og de almindelige skatteretlige regler for selskaber. Kommunen kan vælge imellem to forskellige selskabsformer; aktieselskab og anpartsselskab. I mange tilfælde vælger kommunen aktieselskabsformen, hvor kommunen fortsætter som ejer.


Der er p.t. ikke krav om selskabsdannelse på de andre forsyningsområder, men mange kommuner vælger at samle flere områder i en kommunalt ejet ´koncern´. Formålet er en klar adskillelse af både økonomi og styring mellem kommunens myndighedsudøvelse (kontrol) og den brugerfinansierede drift.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk