Inspiration til en udbudsstrategi 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Resumé

En udbudsstrategi skal sikre, at kommunen og regionen tager stilling til brugen af udbud i opgavevaretagelsen og at dette bliver synliggjort for borgere og medarbejdere. Derfor er der krav om, at en udbudsstrategi indeholder:

  • En oversigt over hvilke områder, der er planlagt udbud.
  • Konkrete mål for en øget konkurrenceudsættelse af opgaver - dvs. en beskrivelse af hvilke planer kommunen eller regionen har for en øget anvendelse af udbud.
  • En beskrivelse af de initiativer, der vil blive anvendt for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse.
  • En redegørelse for hvordan der vil blive fulgt op på udbudsstrategien.

Kravene til udbudsstrategien vedrører altså primært strategiens form, mens der er en udstrakt grad af frihed for kommunen og regionen til at fastlægge selve indholdet.

For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for om en offentlig opgave skal udbydes, kan man opstille en række overordnede proceskrav, som dækker:

  • Krav til forberedelse og beslutningsgrundlag før et udbud.
  • Krav til gennemførsel af et udbud.
  • Krav til opfølgning på et udbud.

En del af proceskravene for udbudsprocessen skal samtidig fastlægges i en procedureretningslinje i henhold til MED-aftalen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk