Udbudsstrategi og kvalitetskontrakter 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Resumé

I 2009 blev der vedtaget nye krav om udarbejdelse af en kommunal og regional ´udbudsstrategi´ og kommunale ´kvalitetskontrakter´. Begge lovkrav skal kombineres med de krav om medindflydelse, der følger af MED/SU-aftalerne. Det betyder, at der skal laves en procedureretningslinje for medinddragelse i forbindelse med udbud og at der kan laves en retningslinje for indhold, fx i form af en tryghedsgaranti.

Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal vedtage en udbudsstrategi der:

  • Angiver på hvilke områder kommunalbestyrelsen og regionsrådet planlægger udbud.
  • Fremskriver konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.
  • Beskriver hvilke initiativer, der skal anvendes for at nå de fremsatte mål for konkurrenceudsættelse.

Kravene til en udbudsstrategi skal for kommunerne ses i sammenhæng med kravene om en ´kvalitetskontakt´. Ligesom med udbudsstrategien er der frihed til, at kommunen i høj grad selv kan fastsætte indholdet af kvalitetskontrakten. Den skal dog som minimum omfatte:

  • Et (mindre) antal kvantitative mål for hvert serviceområde i kommunen.
  • En redegørelse for veje til at nå kvalitetsmålene.
  • En redegørelse for opfølgning på disse mål, som skal ske årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk