Opgaver i forbindelse med udbud i kommuner og regioner

Udgivet: 08-05-2012 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Resumé

OAO og FTF har her en oversigt over opgaver om udbud for kommunen/regionen, for MED og for de forhandlingsberettigede organisationer.  Vi ønsker på den at sætte fokus på opgaverne i de enkelte trin i et udbudsforløb.


Faser og opgaver:

  1. I ”fredstid”. Behov for at tage emnet op før en politisk afklaring om udbud.

  2. Politisk afklaring – udbudsstrategi. Politikerne overvejer, hvilke områder de vil udbyde.

  3. Igangsætning. Kommunen træffer beslutning om at igangsætte en omstilling, der kan ende med en udlicitering.

  4. Planlægning. Beslutning truffet om at se nærmere på mulighederne for et udbud på et bestemt område.

  5. Udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet udarbejdes.

  6. Udbudsrunden. Offentliggørelse af udbudsmaterialet og kommunens udarbejdelse af et kontrolbud.

  7. Valg af leverandør. Forvaltningen indstiller typisk til beslutning i kommunalbestyrelsen på et lukket møde

  8. Overdragelse. Rammer for overdragelsen af opgaverne skal på plads.

  9. Drift. Efter kontrakt indgåelse har Kommunen stadig ansvaret for ydelsen.

  10. Genudbud/hjemtagning?

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk