Kort om udbud og udlicitering 

Udgivet: 23-05-2012 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Resumé

OAO og FTF har i fællesskab lavet en kort introduktion om udbud og udlicitering rettet mod MED-Hovedudvalgene.

Hvad er udlicitering?

Udbud og udlicitering er begreber, hvor der ofte hersker begrebsforvirring, hvilket kan give anledning til usikkerhed og utryghed. Et udbud er, når kommunen på baggrund af et udbudsmateriale inviterer eksterne leverandører til at deltage i en konkurrence om levering af en ydelse. Udlicitering, er når kommunen overdrager en opgave til en ekstern leverandør som kommunen alternativt selv kunne have løst.  

Hvem bestemmer hvad om udlicitering?

Kommunerne og regionerne har i dag stor frihed til at bestemme, hvilke opgaver som de vil udlicitere. Det er dog ikke alt som de må udliciterer, fx tildelingen af kontanthjælp eller plejehjemsplads.  Kommunen har dog været bundet af krav fra regeringen, især måltallene for konkurrenceudsættelse i de årlige økonomiaftaler. 

Kommunen skal til gengæld udarbejde en udbudsstrategi (handlingsplan), mens den selv kan vælge at udbygge en egentlig udbudspolitik (rammer og retningslinjer).

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk