Kompetenceaftalen 

Udgivet: 18-10-2011 | Redigeret: 19-02-2019
LinkedIn
A A A

Hvad er kompetenceaftalen?

Kompetenceaftalens formål er at forpligte ledere og medarbejdere til at prioritere job- og kompetenceudvikling. Det kan blandt andet dække over efter- og videreuddannelse.

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse.

Samarbejdsudvalgenes rolle

Kompetenceaftalen beskriver blandt andet samarbejdsudvalgenes rolle.

Samarbejdsudvalget skal med udgangspunkt i en vurdering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling:

  • Fastlægge principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen (kompetencestrategi).
  • Drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejder-grupper og behovet for udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende.
  • Fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler) og opfølgning på udviklingsmålene.
  • Fastlægge principper og retningslinjer for anvendelse af midler fra Kompetencefonden.

Ved OK18 aftalte parterne at omlægge den fælles indsats for kompetenceudvikling. Dette betyder, at der etableres en ny Statslig Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling. Fonden åbner for ansøgninger i 2019. I forlængelse heraf vil der i 2019 ske en tilretning af kompetenceaftalen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk