Trivselsmeter 

Udgivet: 28-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Trivselsmeter er et elektronisk værktøj, der kan bruges til at gennemføre trivselsmålinger, hvis I vælger at lave en spørgeskemaundersøgelse. Målingen i sig selv giver ikke svaret på, hvor og hvordan der skal sættes ind med en ekstra indsats. Den kan give et fingerpeg, men skal følges af uddybende dialog. Det skal føre til konkret handling med inddragelse af både ledere og medarbejdere.

Offentlige arbejdspladser skal gennemføre trivselsmålinger mindst hvert tredje år. Det er aftalt mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Trivsel i en organisation hænger sammen med et godt arbejdsmiljø og er vigtigt for, at opgaverne løses så godt og effektivt som muligt. Det er en løbende proces at sikre trivsel på arbejdspladsen.

Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for trivselsmålinger. Retningslinjerne for trivselsmålinger kan handle om emner som fx formål, metode, gennemførelse i forbindelse med APV, anonymitet, indhold i spørgeskema, kommunikation med ledere og medarbejdere, opfølgning, benchmarking og evaluering.

Ved hjælp af Trivselmeter er det muligt at gennemføre både en trivselsmåling og en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. I kan på den enkelte arbejdsplads frit vælge, hvordan I ønsker at foretage trivselsmålinger.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk