Budget og økonomi – hvorfor er det vigtigt?

Udgivet: 18-01-2012 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Medarbejderrepræsentanterne i SU har en særlig opgave i forhold til at drøfte og komme med forslag til budget og økonomi på arbejdspladsen. Økonomien sætter rammen for arbejdspladsen og har dermed betydning for medarbejdernes arbejdsforhold og for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsopgaver. Hvis en institutions økonomi ændrer sig væsentligt, for eksempel ved nedskæringer, er det vigtigt, at man i SU drøfter konsekvenser for kravene til arbejdsopgaver. 

SU-aftalen siger…

  • Der er pligt til at fastlægge retningslinjer for institutionens budget- og finanslovsbidrag samt bevillingernes anvendelse (§5 stk. 4.)
  • Det betyder, at I i SU skal være enige om, hvordan og hvornår I drøfter økonomi. Både den nuværende situation, men også næste års budget.
  • I samarbejdsaftalen er der en informationspligt (§3), som forpligter ledelsen til at informere og drøfte institutionens økonomi i SU. 

Du kan læse mere i OAO’s redskab ”Budget og økonomi.” Her får du gode råd til, hvordan SU i praksis opnår større indflydelse på budget og økonomi. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk