Omstilling – hvad kan du gøre i SU?

Udgivet: 18-01-2012 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Som medarbejder i staten kan du opleve en række konkrete problemer og udfordringer i forbindelse med omstillingen. Til højre finder du OAO’s guide ”Gode råd ved omstilling.” Guiden er til dig, der har oplevet en eller flere udfordringer som følge af en omstilling:

 • Mangler du information og drøftelse i forbindelse med en tværgående beslutningsproces om omstilling?
 • Oplever du ingen eller for sen involvering af de berørte medarbejdere i forbindelse med den interne beslutningsproces om institutionssammenlægninger, opgaveflytninger og udbud/udlicitering.?
 • Mangler du drøftelse af de konkrete rammer for omstillingen, eksempelvis af udbudskrav om fastholdelse af medarbejdernes løn- og arbejdsforhold?
 • Mangler du kompetenceudvikling, eksempelvis som følge af nye arbejdsopgaver?
 • Oplever du problemer med det fysiske arbejdsmiljø i omstillingsfasen, eksempelvis hvis man skal løse nye opgaver, inden de nødvendige investeringer er gennemført?
 • Oplever du problemer med det psykiske arbejdsmiljø i omstillingsfase, bl.a. manglende koordinering af forløbet, uigennemskuelig beslutningsproces og uklar information?

Omstilling på arbejdspladsen medfører en række konkrete problemer og udfordringer for de ansatte. Det er vigtigt, at SU tager hånd om disse udfordringer og drøfter mulige konsekvenser for medarbejderne. Der findes mange forskellige typer af omstillinger, som medarbejderne skal forholde sig til. Det kan for eksempel være:

 • Opgaveflytning inden for et ministerområde, eksempelvis ved sammenlægning og fusion af institutioner.
 • Opgaveflytning mellem ministerområder, eksempelvis gennem omlægninger af hvilke områder, der hører under de enkelte ministerier. 
 • Opgaveflytning fastlagt ved lov, eksempelvis ved at flytte jobcentrene fra staten til kommunerne.
 • Selskabsgørelse” med udskillelse i et statsejet selskab, eksempelvis med BaneDanmark og DSB på jernbaneområdet.
 • Udlicitering, eksempelvis af service- og rengøringsopgaver, hvor arbejdspladsen eller dele heraf bliver overdraget til en ekstern (privat) leverandør.
 • Privatisering med salg fra offentlig til privat, eksempelvis TDC.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk