Kompetenceudvikling ved omstilling og forandring

Udgivet: 24-01-2012 | Redigeret: 15-10-2018
LinkedIn
A A A

Når arbejdspladsen gennemgår en omstilling, er det særlig vigtigt for medarbejderrepræsentanterne i SU at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen. Her skal SU blandt andet drøfte udfordringer og muligheder i forbindelse med omstillingen. Og det er vigtigt at få udformet eller justeret arbejdspladsens kompetencestrategi, så den passer til de nye organisatoriske og økonomiske rammer.

I redskabet til højre ”Kompetenceudvikling ved omstilling” kan du læse mere om hvilke emner, I bør drøfte i SU, når arbejdspladsen forandrer sig.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk