BUDGET

Hvad er et budget - i kommunerne? 

 28-09-2011 | Et budget er en oversigt over alle forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal balancere, hvilket vil sige at indtægter og udgifter skal være lige store. Budgettet udarbejdes for de kommende fire år, men det skal kun tage stilling...Læs resumé [Notat]

Hvad er et budget - i regionerne? 

 28-09-2011 | Den regionale økonomi er opdelt i tre selvstændige hovedområder, der dækker henholdsvis sundhedsområdet, regional udvikling og social- og psykiatriområdet. Det...Læs resumé [Notat]

Budgettjekliste 

 28-09-2011 | Kommuner og regioners budgetter kan virke store og uoverskuelige, men der er en række områder, som det er vigtigt at få overblik over, når MED-organisationen...Læs resumé [Notat]

Få indflydelse på budgettet - kommuner 

 04-10-2011 | Der er mange muligheder for at få indflydelse på budgettet. Kommunerne vedtager hvert år i oktober det næste års budget, men allerede i foråret kan man stille...Læs resumé [Notat]

Få indflydelse på budgettet - regioner 

 04-10-2011 | Budgetterne er lang tid undervejs. Normalt starter arbejdet med at forberede dem allerede 9-10 måneder inden de bliver besluttet i oktober, og i løbet af...Læs resumé [Notat]

Det grundlæggende i MED-budgettet 

 04-10-2011 | Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse indebærer en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-,...Læs resumé [Notat]

Budgetinspiration til krisetider 

 04-10-2011 | FTF og OAO har samlet et katalog med alternative forslag, som kan bringes på bordet, når kommunerne kommer med deres spareforslag. Kataloget kan bruges som...Læs resumé [Notat]

Procedureretningslinje for budgettet 

 16-08-2012 | Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold.  Retningslinje om procedure for budgetbehandling er derfor særlig vigtig Hovedudvalget i...Læs resumé [Notat]

Lønsumsstyring 

 17-10-2011 | MED-organerne skal ikke forhandle løn. Det er organisationernes opgave. Men MED-organerne skal drøfte grundlaget - lønsumsstyringen. Det skal indgå i...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk