BUDGET

Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde 

 11-06-2013 | Her kan du læse om økonomistyring og budgetlægning i en region. Du kan blandt andet læse, hvordan budgettet bliver lavet (årshjul) og om vores anbefalinger til arbejdet med budget og økonomi i MED. Læs resumé [Notat]

Spørgsmål og svar om budgettet 

 25-02-2013 | Er 14 dage en passende tidsfrist i forhold til en drøftelse af fx budgettet og dets konsekvenser i MED-systemet? Er der tale om brud på MED-aftalen, hvis der i... [Redskab]

Hvad er et budget - i kommunerne? 

 28-09-2011 | Et budget er en oversigt over alle forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal balancere, hvilket vil sige at indtægter og udgifter skal være lige store....Læs resumé [Notat]

Hvad er et budget - i regionerne? 

 28-09-2011 | Den regionale økonomi er opdelt i tre selvstændige hovedområder, der dækker henholdsvis sundhedsområdet, regional udvikling og social- og psykiatriområdet. Det...Læs resumé [Notat]

Budgettjekliste 

 28-09-2011 | Kommuner og regioners budgetter kan virke store og uoverskuelige, men der er en række områder, som det er vigtigt at få overblik over, når MED-organisationen...Læs resumé [Notat]

Få indflydelse på budgettet - kommuner 

 04-10-2011 | Der er mange muligheder for at få indflydelse på budgettet. Kommunerne vedtager hvert år i oktober det næste års budget, men allerede i foråret kan man stille...Læs resumé [Notat]

Få indflydelse på budgettet - regioner 

 04-10-2011 | Budgetterne er lang tid undervejs. Normalt starter arbejdet med at forberede dem allerede 9-10 måneder inden de bliver besluttet i oktober, og i løbet af...Læs resumé [Notat]

Det grundlæggende i MED-budgettet 

 04-10-2011 | Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse indebærer en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-,...Læs resumé [Notat]

Budgetinspiration til krisetider 

 04-10-2011 | FTF og OAO har samlet et katalog med alternative forslag, som kan bringes på bordet, når kommunerne kommer med deres spareforslag. Kataloget kan bruges som...Læs resumé [Notat]

Procedureretningslinje for budgettet 

 16-08-2012 | Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold.  Retningslinje om procedure for budgetbehandling er derfor særlig vigtig Hovedudvalget i...Læs resumé [Notat]

Lønsumsstyring 

 17-10-2011 | MED-organerne skal ikke forhandle løn. Det er organisationernes opgave. Men MED-organerne skal drøfte grundlaget - lønsumsstyringen. Det skal indgå i...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk