Få indflydelse på budgettet - regioner 

Udgivet: 04-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Budgetterne er lang tid undervejs. Normalt starter arbejdet med at forberede dem allerede 9-10 måneder inden de bliver besluttet i oktober, og i løbet af processen er der mange muligheder for at få indflydelse på dem. Allerede i foråret bliver de sendt til høring, hvorefter man kan stille spørgsmål og komme med forslag til ændringer.

Budgetlægningen kan typisk opdeles i fire faser. I den første fase bliver der lagt politiske og administrative tidsplaner, og regionens foreløbige økonomiske rammer medles ud. I den anden fase afholdes det første budgetseminar og der bliver udarbejdet takstoversigter for budgetterne. Den tredje fase indeholder det andet budgetseminar samt fagudvalgene og regionsrådets behandlinger af budgettet med efterfølgende vedtagelse af budgettet. I slutningen af året ligger den sidste fase, som omhandler drøftelse af fokusomåder for det kommende år.

Der kan udstikkes tre overordnede anbefalinger for at få mere indflydelse på budgettet: Få aftalt de pligtige retningslinjer for budgetbehandling, brug retten til at mødes med den politiske ledelse om budgettet og aftal et årligt møde med den politiske ledelse om spørgsmål, der ikke handler om økonomi.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk