Hvad er et budget - i kommunerne? 

Udgivet: 28-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Et budget er en oversigt over alle forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal balancere, hvilket vil sige at indtægter og udgifter skal være lige store.

Budgettet udarbejdes for de kommende fire år, men det skal kun tage stilling til det første års skatteudskrivninger, og drifts- og anlægsposter er også kun bevilget for det første år. Det er dermed kun selve budgetåret, som budgettet er bindende for.

Byrådet giver økonomiudvalget og de stående udvalg ansvar for at overholde udgifter og indtægter igennem bevillinger. Afgivelsen af bevillinger afspejler byrådets prioritering af ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som udvalg, forvaltninger og institutioner står med.

Kommunerne kan vælge mellem et højt bevillingsniveau eller et lavt bevillingsniveau. Et højt bevillingsniveau vil sige, at det enkelte udvalg har et vist økonomisk spillerum, hvorimod et lavt bevillingsniveau kan ses som at kommunalbestyrelsen forsøger at styre det enkelte udvalgs økonomi.

Udgifter og indtægter i budgettet er delt op efter hvilke udvalg, der har ansvaret for gennemførslen af de specifikke opgaver. Fordelingen sker efter en vurdering af det enkelte udvalgs kompetencer.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk