Budgetinspiration til krisetider 

Udgivet: 04-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

FTF og OAO har samlet et katalog med alternative forslag, som kan bringes på bordet, når kommunerne kommer med deres spareforslag. Kataloget kan bruges som inspiration til at se, om der findes muligheder, som den enkelte kommune ikke allerede har overvejet, og forslagene kan indgå i drøftelserne af kommunens budget, særligt i HovedMED-udvalget.


Et MED-udvalg kan lade besparelser og omprioriteringer komme ovenfra - med fare for at de bliver uhensigtsmæssige og urealistiske. Eller man kan i udvalget vælge at gå konstruktivt ind i en drøftelse af beslutningerne, og derved være med til at præge dem i en mere hensigtsmæssig retning.


For at der ikke kun kommer besparelser, men også bedre kvalitet og arbejdsvilkår, må MED-udvalget vælge en strategi for, hvordan det vil gribe arbejdet an. Udvalget kan fx slå på, at kommunerne må forsøge at tænke langsigtet, når de skal spare.


De områder hvor MED-udvalget kan arbejde med anderledes løsninger, er sygefraværet, arbejdsgange, digitalisering, centralisering, energibesparelser, sundhed og forebyggelse, indkøb, forenklinger af regler og procedurer og brug af medarbejderes viden til nytænkning,

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk