Det grundlæggende i MED-budgettet 

Udgivet: 04-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse indebærer en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Desuden indeholder de beslutninger om medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for lederens ansvars- og kompetenceområde.


Ledelsen skal informere medarbejderrepræsentanterne om fremkomne forslag og trufne beslutninger på et så tidligt tidspunkt som muligt og i en form som giver gode muligheder for en grundig drøftelse, for at sikre at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for beslutninger.


Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen eller regionen.


Hvor der er en leder med kompetence i arbejds-, personale-, samarbejds- eller arbejdsmiljøforhold, skal der være en formaliseret mulighed for, at medarbejderne kan få medindflydelse og medbestemmelse. Med formaliseret menes der for eksempel, at der kan være aftalt et udvalg, personalemøder eller et løbende samarbejde mellem lederen og den enkelte medarbejderrepræsentant.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk