INFORMATION OG DRØFTELSE

Information og drøftelse 

 31-12-2012 | I MED-systemet er der gensidig informationsforpligtelse. Det betyder at både ledelses- og medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden og drøfte spørgsmål, som har betydning for arbejdsforholdene. Hvis der skal træffes en...Læs resumé [Notat]

Spørgsmål og svar om Information og drøftelse 

 25-02-2013 | Medarbejdernes ret til information og drøftelse giver anledning til en række spørgsmål, når retten bliver udfordret i det daglige MED-arbejde. Her kan du få... [Redskab]

Ups kortet! 

 31-12-2012 | Hvordan skal medarbejdersiden reagere, hvis der er sket et brud på informationspligten? Her kan du læse eksempler på hvordan I kan løse problemer med brud på...Læs resumé [Notat]

Drøftelse på rette MED-niveau 

 11-01-2013 | Drøftelserne i MED-systemet skal altid ske på ”rette niveau”. Det står i § 5 i MED-rammeaftalen. Det betyder, at når ledelsen træffer beslutninger, der har...Læs resumé [Notat]

Hvad gør man ved brud på informationspligten?

 31-12-2012 | Nedenfor opridses, hvordan medarbejdersiden skal reagere, hvis der er sket et brud på informationspligten omtalt i MED-rammeaftalens § 7 stk. 4. Hvis...Læs resumé [Notat]

Udvalgsinddragelse ved besparelser 

 31-12-2012 | Hvis der foreslås besparelser, som vil resultere i afskedigelser, skal de forskellige udvalg i MED-systemet behandle sagen. Her følger en skitsering af det...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk