Drøftelse på rette MED-niveau 

Udgivet: 11-01-2013 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Drøftelserne i MED-systemet skal altid ske på ”rette niveau”. Det står i § 5 i MED-rammeaftalen.

Det betyder, at når ledelsen træffer beslutninger, der har indflydelse på arbejds- og personaleforhold, skal det drøftes i MED-systemet. Men det skal drøftes på det niveau, hvor ledelsen kan træffe beslutningen eller kan indstille til beslutning til det politiske niveau. Ledelsen skal altså have rette kompetence, og MED-systemet skal på den måde afspejle ledelsesstrukturen.

Hvis man for eksempel ønsker at lukke en institution, skal det drøftes i det MED-udvalg, hvor den chef eller direktør sidder, der laver indstillingen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det skal altså ikke drøftes på selve institutionen, hvor lederen ikke har kompetence til at ændre på indstillingen til økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.

Medarbejderne fra den institution, der skal lukkes, skal til gengæld inddrages af medarbejderrepræsentanterne fra det MED-udvalg, hvor drøftelsen skal ske.

MED-udvalget på institutionen skal også inddrages i det omfang, der er besluttet i den procedureretningslinje, som MED-hovedudvalget har indgået i kommunen eller regionen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk