Hvad gør man ved brud på informationspligten?

Udgivet: 31-12-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Nedenfor gives en redegørelsen for, hvordan medarbejdersiden skal reagere, hvis der er sket et brud på informationspligten omtalt i MED-rammeaftalens § 7. stk. 4 - 6.

Hvis I er et MED-hovedudvalg

Hvad er der sket?

Kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget har besluttet at lukke en institution uden at informere og drøfte med medarbejdersiden.

Hvad gør I?

Medarbejderrepræsentanterne fremsætter, så snart man er blevet opmærksom på beslutningen, en skriftligt anmodning til ledelsen om, at forpligtelsen overholdes.

I skriver: "I henhold til rammeaftalens § 21 stk. 1, skal vi anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens § 7 stk. 4 - 6, i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning af (dato) af (institutionens navn). Denne anmodning er afleveret til (navn på kommunaldirektør eller anden person i direktionen) den (dato på det tidspunkt, hvor denne anmodning er afleveret)".

Hvis I har indgået procedureretningslinjer vedrørende større omstillingsprojekter, så husk også at henvis til dem.

Hvis I ikke har indgået procedureretningslinjer, så bed skriftligt om, at disse indgås inden 3 mdr. fra d.d. (eller med hvilken tidsfrist I nu mener at kunne gennemføre det.)

Husk det er brud på rammeaftalen, hvis ledelsen ikke ønsker at indgå procedureretningslinjer.

Ledelsen har herefter 1 måned til at omgøre beslutningen og lade sagen gå om - først i MED-systemet derefter til fornyet beslutning i kommunalbestyrelsen nu med et referat fra de drøftelser, der har fundet sted i MED-systemet.

Husk at drøftelserne skal finde sted på det rette niveau! 

Hvad er der sket?

Ledelsen og kommunalbestyrelsen vælger IKKE at lade sagen gå om.

Hvad gør I?

I beskriver sagen og sender den til KTO og KL.
I beskrivelsen skal det fremgå, hvad der (ikke) er sket i MED-systemet i forbindelse med beslutningen om lukning af institutionen. Medsend dagsorden og referater af MED-udvalgsmøder samt dagsorden og referater af kommunalbestyrelsesmøder.
Medsend også referater fra MED-udvalgsmøder, hvor sagen burde have været drøftet, men ikke er blevet det.

Hvis I er et MED-udvalg på en institution

Hvad er der sket?

Det er besluttet at lukke institutionen, men der har ikke været informeret og drøftet i MED-udvalget.

Hvad gør I?

I retter omgående henvendelse til næstformand og formand for MED-hovedudvalget. Skriv en mail til dem begge, hvori I skriver, at I i henhold til MEDrammeaftalens § 21. stk. 1., anmoder om at beslutningen annulleres, og at MED-rammeaftalens § 7. stk. 4 -6 overholdes efter annullering af beslutningen.
Desuden skal I i mailen bede om at få udleveret procedureretningslinjen for større rationaliserings- og omstillingsprojekter.
I mailen skriver I, at I forventer svar på jeres henvendelse hurtigst muligt.
Hvis I efter 3 dage ikke har hørt fra næstformanden eller formanden fra MED-hovedudvalget, så kontakt dem pr. telefon og/eller kontakt de øvrige MED-hovedudvalgsmedlemmer.
Send ligeledes denne mail c.c. til jeres lokale faglige organisationer, således at de er informeret, hvilket er vigtigt, fordi de vil modtage sindetskrivelser i forbindelse med evt. afskedigelser.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk