Information og drøftelse 

Udgivet: 31-12-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

I MED-systemet er der gensidig informationsforpligtelse. Det betyder at både ledelses- og medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden og drøfte spørgsmål, som har betydning for arbejdsforholdene.

Hvis der skal træffes en beslutning, har ledelsen derudover en pligt til at informere medarbejderrepræsentanterne om beslutningen og samtidig drøfte den med dem. Det skal finde sted i det MED-udvalg, der svarer til det ledelsesniveau, hvor beslutningen skal træffes. På den måde sikrer man, at medarbejdernes synspunkter og forslag indgår i beslutningsgrundlaget.

Når der skal træffes en politisk beslutning, skal beslutningen drøftes i det MED-udvalg, hvor lederen har kompetencen til at fremsende sagsfremstilling til politisk niveau. Hvis der eksempelvis er tale om en politisk beslutning om at udlicitere et område, skal sagen drøftes i det MED-udvalg hvor den ansvarlige forvaltningschef sidder.

Hvis ledelsen ikke overholder deres forpligtelse til information og drøftelse før beslutningen, kan medarbejderrepræsentanterne trække ”det gule kort”. Herefter har ledelsen en måned til at trække beslutningen tilbage.

Hvis ledelsen vælger IKKE at trække beslutningen tilbage, skal sagen gå direkte til MED-hovedudvalget (det øverste MED-udvalg i kommunen/regionen).

I MED-hovedudvalget beslutter man derefter, hvor stor en godtgørelse, ledelsen skal betale for at have brudt bestemmelserne om information og drøftelse.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk