MED-FORHANDLINGER

Eksempler på evalueringer af lokale MED-aftaler  

 29-10-2012 | OAO har her samlet eksempler på evalueringer af lokale MED-aftaler, der kan anvendes som inspiration. Læs resumé [Notat]

Spørgsmål og svar om MED-forhandlinger 

 25-02-2013 | Er det en god idé, at lade personalemøder erstatte de lokale MED-udvalgsmøder? Skal selvejende institutioner være selvstændigt repræsenteret i det centrale... [Redskab]

Evaluering af den lokale MED-aftale 

 06-08-2012 | MED-arbejdet bør evalueres med jævne mellemrum. Evalueringen gør det muligt for de forhandlingsberettigede parter at vurdere, om der skal laves ændringer i den...Læs resumé [Notat]

KREVI-analyse af MED-systemet bygger på misforståelser 

 02-02-2011 | I 2011 offentliggjorde KREVI en analyse af MED-systemet. Analysen er, specielt af arbejdsgiverne, blevet brugt, som legitimering af krav om nedskæring af...Læs resumé [Notat]

Analyse af lokale MED-aftaler 

 20-09-2007 | I 2011 offentliggjorde KREVI en analyse af MED-systemet. Analysen er, specielt af arbejdsgiverne, blevet brugt, som legitimering af krav om nedskæring af... [Publikation]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk