Evaluering af den lokale MED-aftale 

Udgivet: 06-08-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

MED-arbejdet bør evalueres med jævne mellemrum. Evalueringen gør det muligt for de forhandlingsberettigede parter at vurdere, om der skal laves ændringer i den lokale MED-aftale.

De forhandlingsberettigede parter samt repræsentanter fra MED-organisationen skal derfor eksempelvis forholde sigtil, hvordan MED-arbejdet i kommunen fungerer.Hvorvidt der er sammenhæng i systemet, og om medarbejderne får den rette indflydelse.

Notatet "MED-aftale evaluering" nedenfor giver via tjeklister eksempler på, hvordan parterne kan evaluere dels MED-organisationen og dels aftaleteksten i den lokale MED-aftale. Derudover giver notatet inspiration til indgåelse af en virksomhedsaftale.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk