HovedMED-næstformandens opgaver  

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Vi har her skitseret en række af de opgaver, som næstformanden kan varetage i et Hovedudvalg - alene ment som inspiration. Opgaverne fordeler sig mellem opgaver i selve Hovedudvalget, opgaver udenfor Hovedudvalget og de opgaver en næstformand i øvrigt har som central kontaktperson.


Opgaverne i Hovedudvalget kan blandt andet være at have ansvar for sammen med formanden at udarbejde en dagsorden til møderne, at have ansvar for at introducere nye medarbejderrepræsentanter til Hovedudvalget, at lede MED-møder hvis formanden er forhindret, at planlægge temadage, at have kontakt til politikere og at sikre arbejdsmiljøarbejde.


Opgaverne udenfor Hovedudvalget kan fx være at fungere som mødeleder under formøder og i kontaktudvalg, at være ansvarlig for indkaldelse af medarbejderrepræsentanter ved særlige behov og at have kontakten til FTR-gruppen.


Opgaverne som central kontaktperson i øvrigt dækker at være kontaktperson til FTF/OAO og være i dialog med disse, at samarbejde med andre repræsentanter i andre kommuner og at fortælle om MED-systemet på introduktionskurser for nyansatte.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk