ØVRIGE MED-OPGAVER

Materialer fra MED-konferencerne 2017 

 26-09-2017 | FTF, FOA og OAO afholdt igen i år tre MED-konferencer for alle medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg Dagen bød på gode muligheder for, at du og dit HovedMED-udvalg kunne drøfte, hvad ledelse og styring betyder for arbejdet i jeres...Læs resumé [Notat]

Materialer fra MED-konferencerne 2016 

 28-11-2016 | I år har OAO sammen med FOA og FTF afholdt tre MED-konferencer med fokus på udviklingen af MED, ledelsens syn på området og de fremadrettede muligheder for...Læs resumé [Notat]

Materialer fra MED-konferencen 2015 

 18-12-2015 | I år satte MED-konferencen fokus på hvordan man skaber en relation til ledelsen, der munder ud i mere indflydelse, samt på hvilke kompetencer og hvilken...Læs resumé [Notat]

Det starter MED mødeforberedelse  

 25-11-2015 | D.14. december 2015 byder OAO, FTF og FOA endnu engang velkommen til MED-konferencen for hele landets medarbejderrepræsentanter i de kommunale og regionale...Læs resumé [Notat]

MED-repræsentanten i tre forskellige rum 

 06-01-2015 | Årets MED-konference handlede om MED-repræsentantens mulighed for at arbejde med strategiske emner i MED-systemet. For at blive mere skarp på opgaven fortalte...Læs resumé [Notat]

Kan kerneopgaven vise vej til ledernes MED-hjerte? 

 17-12-2014 | Hvordan finder man vejen til sin leders MED-hjerte? Det var hovedspørgsmålet, der blev rejst på årets MED-konference i Odense Congres center, hvor knap 400...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk