Kan kerneopgaven vise vej til ledernes MED-hjerte? 

Udgivet: 17-12-2014 | Redigeret: 04-03-2016
A A A

Hvordan finder man vejen til sin leders MED-hjerte? Det var hovedspørgsmålet, der blev rejst på årets MED-konference i Odense Congres center, hvor knap 400 medarbejderrepræsentanter deltog.

Dagen blev indledt med inspirationsoplæg fra konsulent og oplægsholder Kim Kabat samt direktør for Impact-Learning Karsten Fischer, om hvordan kommuner og regioner i stigende grad arbejder med udvikling af kerneopgaven. Ifølge Kim Kabat kan kerneopgaven ses som det produkt, der udgør selve grundlaget for arbejdspladsen. Hvis ikke arbejdspladsen løser den, bør den i princippet ikke eksistere.

En af vejene til ledernes MED-hjerte kan derfor gå igennem kerneopgaven. Ved at tage udgangspunkt i kerneopgaven, kan Hoved-MED ifølge de to oplægsholdere få større mulighed for at spille en strategisk rolle i samspil med ledelsen. De peger på flere punkter, hvor Hoved-MED kan bidrage med vigtig viden i forhold til udvikling af kerneopgaven. Blandt andet kan medarbejderrepræsentanterne være med til at fortolke, hvad kerneopgaven er ud fra deres indgående kendskab til arbejdet med borgerne, komme med eksempler fra hverdagen samt medvirke til at fjerne overflødige regler, der forstyrrer arbejdet og mødet med borgerne.

Med baggrund i oplæggene blev deltagerne efterfølgende præsenteret for et øvelsesterræn, der blandt andet udfordrede deres forståelse af kerneopgaven og have fokus på, hvordan de kan bruge kerneopgaven til at opnå større indflydelse i Hoved-MED. Deltagerne fra Hillerød Kommune var begejstrede for øvelserne. ”Her i Hillerød er vi indstillede på at bruge kerneopgaven til at finde fælles fodslag med ledelsen omkring den strategiske udvikling, men desværre har vi lidt for ofte en følelse af, at ledelsen ikke tager vores input tilstrækkeligt alvorligt ”, udtalte en af deltagerne.

Det betyder ikke nødvendigvis, at ledelsen ikke er optaget af kerneopgaven, men det kan være et udtryk for, at der kan være forskellige opfattelser af den. Ifølge oplægsholderne er kerneopgaven sjældent en entydig størrelse, der let lader sig definere og kun optræder i ental. Derfor ønskede man blandt andet i Hillerød Kommune, at også ledelsen havde mulighed for at deltage på MED-konferencen. Et ønske der i øvrigt gjorde sig gældende blandt flere af de deltagende kommuner i håb om, at hele Hoved-MED kunne tage drøftelserne sammen og blive udsat for de samme refleksioner over samarbejdet. Selv internt blandt medarbejderrepræsentanterne viste der sig da også at være forskellige opfattelser af kerneopgaven. Ved en af øvelserne blev de enkelte kommuner og regioner sat til at definere kerneopgaven inden for forskellige sektorer, hvilket i flere tilfælde ikke var nogen let opgave. Udfordringerne bestod blandt i at få forskellige faggrupper til at nå til enighed om én ud af de mange muligheder, som øvelserne lagde op til. Ofte blev der peget på, at der kunne være flere kerneopgaver, som yderligere kunne deles op i flere del-kerneopgaver.

”Det er rigtig vigtigt at få diskuteret de her ting og finde en fælles samklang i MED-gruppen. Det er der ikke tid til i en travl hverdag”, sagde en af deltagerne fra Vordingborg Kommune.

Ifølge Karsten Fischer er forståelse for kerneopgaven en fortolkningsproces. Han peger derfor på, at Hoved-MED skal tidligere ind i processen omkring arbejdet med at udvikle og definere kerneopgaven og konkretisere den til noget. Den skal brækkes op, så den er forståelige for enhver, men samtidig skabe et helhedsperspektiv for alle aktiviteter.

”Jo mere man er involveret i kerneopgaven, desto stærkere står man”, udtalte Karsten Fischer. Dermed får HovedMED en vigtig rolle at spille i forhold til at bruge kerneopgaven som et vigtigt afsæt for at få indflydelse på de strategiske udfordringer i kommuner og regioner. Blandt andet fordi det er et begreb, som medarbejdere og ledere kan mødes om, og som har stor betydning for dem begge. Men at opnå et fælles fodfæste kræver en ordentlig dialog. Medarbejderrepræsentanterne skal vide, hvilken platform de er på, og hvad de kan bidrage med, mens ledelsen må lytte respektfuldt til medarbejdernes erfaringer, bekymringer og forslag. Uden medarbejdernes aktive medspil vil ledelsen få det svært med at forbedre kvalitet og produktivitet i den offentlige sektor.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk