MED-repræsentanten i tre forskellige rum 

Udgivet: 06-01-2015 | Redigeret: 06-01-2015
A A A

Årets MED-konference handlede om MED-repræsentantens mulighed for at arbejde med strategiske emner i MED-systemet. For at blive mere skarp på opgaven fortalte en af oplægsholderne Karsten Fischer om de tre forskellige rum MED-repræsentanten til dagligt bevæger sig rundt i. Aftalerummet, dialogrummet og det individuelle rum. Fischers pointe var at vi skal blive bedre til at huske og tydeliggør, hvilke rum vi er i når vi agerer overfor ledelsen. Er du som TR i aftalerummet, mens ledelsen troede I var i dialogrummet kan vi nemt tale forbi hinanden.

I øvelsesterrænet var der en række øvelser om de tre rum. Den ene øvelse er beskrevet nedenstående.  

SITUATIONER I DE 3 RUM

1. De tre rum, som er skitseret af Fischer, er tegnet på gulvet.

2. Én fra gruppen trækker et situations-kort og læser det op.

3. Stil jer hver især i det rum, hvor I helst vil håndtere denne situation.

Én af jer skal tage lederkasketten på, og stille sig dér, hvor I tror, at ledelsen ville stille sig.

4. Bliv stående og tal med hinanden om:

·         Står vi alle sammen i det samme rum, eller står vi forskelligt?

·         Hvor har ledelsen stillet sig?

·         Står vi mon altid i samme rum, når vi står overfor lignende situationer i virkeligheden?

5. Træk et nyt kort med en ny situation og gentag øvelsen.

Det er vigtigt at huske på, at der ikke er ét rigtigt svar. Øvelsen lægger op til en dialog om anvendelsen af de forskellige rum og de muligheder, der ligger i dem.

Det kunne flere af konferencens deltagere nikke genkendende til, efter at have gennemgået øvelsen. ”Posterne omkring de tre rum gjorde os opmærksom på hvor stor forskel der er på opfattelsen af dette i vores egen gruppe. Det giver os noget at arbejde med”, udtalte en af deltagerne.

I medarbejdergruppen fra Glostrup Kommune var man ligeledes glade for den dialog og refleksion, som øvelsen affødte. ”Vi føler tit at ledelsen bevæger sig hurtigt over i aftalerummet og internt har vi ofte forskellige opfattelser af hvordan vi skal agere i forhold til det. Derfor er det rigtigt godt at kunne drøfte eksempler i MED-gruppen, hvor vi kan konkretisere de udfordringer vi oplever og sammen finde ud af hvordan vi kan stå stærkere”.

Øvelsen ”Situationer i de 3 rum” er let at afprøve derhjemme. Følg blot øvelsesbeskrivelsen ovenfor og hent Fischers model med de 3 rum og de 5 situationskort, i boksen øverst til højre. Så er man klar!

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk