Det starter MED mødeforberedelse  

Udgivet: 25-11-2015 | Redigeret: 04-03-2016
A A A

D.14. december 2015 byder OAO, FTF og FOA endnu engang velkommen til MED-konferencen for hele landets medarbejderrepræsentanter i de kommunale og regionale HovedMED. Selvom temaet skifter fra år til år, er omdrejningspunktet altid det samme: Hvordan sikrer vi MED-repræsentanterne mere indflydelse?

På sidste års konference var ”MED-skabelse” blandt konferencens hovedtemaer. Formålet var at ruste MED-repræsentanterne til aktivt at bidrage med løsninger på de strategiske ledelsesmæssige udfordringer og ikke kun nikke genkendende til ledelsens svar. Det kræver blandt andet at medarbejderrepræsentanterne bliver endnu bedre til at forberede sig på møderne med ledelsen. På konferencens øvelsesterræn havde man derfor lavet en post, der satte fokus på den gode mødeforberedelse.

Den gode mødeforberedelse

Øvelsen gik ud på at medarbejderrepræsentanterne først skulle blive enige om hvilket aktuelt emne, de ønskede at bringe op i HovedMED.  Opgaven bestod derefter i, at lave en plan for den optimale forberedelse af dagsordenpunktet. Det skulle ske ved hjælp af en tidslinje, hvor de skulle angive, hvad der skulle gøres hvornår for at højne sandsynligheden for, at forslaget kunne vedtages. Deltagerne kunne enten selv skrive forslag til forberedelsespunkter eller lade sig inspirere af øvelsens handlekort, der præsenterede forskellige forslag til hvordan man på forskellige tidspunkter i løbet af mødeprocessen kan forbedre sin mødeforberedelse.  

Øvelsen er let at afprøve derhjemme. Hent blot emneforslag, tidslinjeskilte og handlekort i boksen til højre og følg øvelsesbeskrivelsen ovenfor. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig MED-konferencen 2015

MED-konferencen tager i år skridtet videre i forhold til de seneste års fokus på MED-repræsentanternes roller, og fokuserer på de relationelle kompetencer: Hvordan skaber HovedMED en relation til ledelsen, der munder ud i mere indflydelse? Hvilken tilgang og hvilken type adfærd giver i sidste de gode resultater?

På konferencen kan du blandt andet møde Søren Viemose, Bo Krüger, KL’s chefforhandler Michael Ziegler samt formændene Bente Sorgenfrey (FTF), Dennis Kristensen (FOA) og Bodil Otto (OAO). Derudover kommer Per Helge - kendt fra DJØF med Løg(n).

Du kan stadig nå at tilmelde dig en af få ledige pladser til MED-konferencen, der afholdes d.14. december 2015 i DOK5000 Odense.  

Tilmeld dig konferencen her

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk