INSPIRATION OG EKSEMPLER

Procedureretningslinjer 

 16-08-2012 | Alle kommuner og regioner skal udarbejde procedureretningslinjer for MED-systemets drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter samt...Læs resumé [Notat]

Procedureretningslinje for LEAN på sygehusområdet

 22-01-2013 | Procedureretningslinjen for LEAN-projekter på sygehusområdet består af en generel del og en del til udmøntning i forhold til den konkrete omstilling....Læs resumé [Notat]

Konkret eksempel på procedureretningslinje for personalepolitik 

 16-08-2012 | Denne tekst indeholder et konkret eksempel på, hvordan man i praksis har valgt at gribe procedureretningslinjen for personalepolitik an i Greve... [Publikation]

Konkrete eksempler på procedureretningslinjer for omstillingsprojekter 

 16-08-2012 | Denne tekst indeholder konkrete eksempler på, hvordan man i praksis har valgt at gribe procedureretningslinjen for større rationaliserings- og... [Publikation]

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for budgettet 

 16-08-2012 | Denne tekst indeholder konkrete eksempler på, hvordan man i praksis har valgt at gribe procedureretningslinjen for budgettet an i kommuner og... [Publikation]

Procedureretningslinje for omstillingsprojekter 

 16-08-2012 | Ifølge rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse skal Hovedudvalget i alle kommuner og regioner aftale en procedureretningslinje for, hvordan og hvornår...Læs resumé [Notat]

Procedureretningslinje for personalepolitik 

 16-08-2012 | Ifølge MED-rammeaftalen skal Hovedudvalget i alle kommuner aftale en procedureretningslinje for personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling,...Læs resumé [Notat]

Procedureretningslinje for budgettet 

 18-06-2013 | Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold.  Retningslinje om procedure for budgetbehandling er derfor særlig vigtig Hovedudvalget i...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk