Procedureretningslinjer 

Udgivet: 16-08-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Alle kommuner og regioner skal udarbejde procedureretningslinjer for MED-systemets drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter samt personalepolitik.

Procedureretningslinjer skal fastslå hvornår og på hvilket niveau drøftelser i MED-systemet skal finde sted.  Det er således en måde at gøre MED-arbejdet i kommunerne og regionerne lettere. 

Procedureretningslinjerne skal være skriftligt udformede og de kan ikke opsiges. Dog kan HovedMED ændre dem, hvis alle parter er enige om ændringen.   

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk