Konkret eksempel på procedureretningslinje for personalepolitik 

Udgivet: 16-08-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Denne tekst indeholder et konkret eksempel på, hvordan man i praksis har valgt at gribe procedureretningslinjen for personalepolitik an i Greve kommune. 

Retningslinjen er opdelt efter formål, procedure, evaluering og ændring, og det fremgår tydeligt af procedureafsnittet, hvilke opgaver HovedMED skal tage sig af, og hvilke opgaver lokal- og områdeMED er ansvarlig for. Bemærk derudover at Greve kommune udover ligestilling lader procedureretningslinjen dække over kompetenceudvikling og videreuddannelse.  

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk