Procedureretningslinje for LEAN på sygehusområdet

Udgivet: 22-01-2013 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Procedureretningslinjen for LEAN-projekter på sygehusområdet består af en generel del og en del til udmøntning i forhold til den konkrete omstilling. Retningslinjen er målrettet arbejdet på sygehusområdet i en region, men kan også bruges i kommunernes arbejde med LEAN.


LEAN er en metode til at øge effektiviteten i en organisation ved at fjerne spild i produktionen. Det gøres ved at have fokus på, hvad der skaber værdi for brugerne, og ved at fjerne alt andet fra arbejdsgangen, da det er spild. På et sygehus betyder det fx, at man fjerner den aktivitet, der ikke direkte kommer patienten til gode og skaber større værdi for patienten. Det vil typisk være ventetider, dobbeltarbejde og fejl.


LEAN-metoden har tre trin: Se på din arbejdsplads udefra, find spild og gennemfør de ændringer, der skal til for at minimere spildet.


Når man indfører LEAN på en arbejdsplads, følger der ofte en `værktøjskasse´ med i form af nogle arbejdsmetoder og -teknikker til at planlægge, afdække, afprøve og evaluere ændringer i arbejdsgangene.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk