Spørgsmål og svar om retningslinjer 

Udgivet: 25-02-2013 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Kan ledelsen afvise at lave en retningslinje?

Når én af parterne i et MED-udvalg ønsker det, skal der, jævnfør § 8 stk. 1 i MED-rammeaftalen, hurtigst muligt indledes drøftelser med henblik på at fastlægge retningslinjer. Begge parter skal udvise positiv forhandlingsvilje og søge at opnå enighed. I sidste ende kan ledelsen godt afvise retningslinjen, men kun hvis der er foregået en grundig drøftelse i MED forinden.  

Gælder en retningslinje vedtaget i MED-systemet også efter genforhandlingen af den lokale MED-aftale?

Ja, det gør den. Men parterne kan dog overveje, om de eksisterende retningslinjer skal revurderes og eventuelt ændres eller opsiges i forbindelse med, at man alligevel drøfter medindflydelse og medbestemmelse i kommunen.

Kan en lokal retningslinje fraviges, hvis ledelsen er blevet pålagt en modstridende procedure?

Nej, retningslinjen skal overholdes indtil den er opsagt til udløb med varsling på 3 måneder. Hvis ledelsen ikke overholder retningslinjen, så skal sagen rejses overfor MED-Hovedudvalget som brud på retningslinje.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk