TRIVSEL

Trivselsaftalen og trivselsmålinger 

 05-10-2011 | Trivsel blev implementeret som en del af aftalerne i overenskomstfornyelsen i 2008. Aftalerne har til formål at: Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsenStyrke grundlaget for...Læs resumé [Notat]

Arbejdsbetinget stress: Indgå en retningslinie

 17-10-2011 | MED-udvalgene skal indgå retningslinjer for arbejdspladsernes samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til stress....Læs resumé [Notat]

Retningslinjer for APV-handlingsplaner  

 17-10-2011 | Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje år. APV´en skal både kortlægge, beskrive og prioritere arbejdsmiljøproblemer....Læs resumé [Notat]

Hvad skal en APV-handlingsplan indeholde?

 17-10-2011 | Der vil være forskel på centrale og lokale retningslinjer for handlingsplaner for arbejdspladsvurderinger (APV). Centrale retningslinjer fastlægger principper...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk