Trivselsaftalen og trivselsmålinger 

Udgivet: 05-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Trivsel blev implementeret som en del af aftalerne i overenskomstfornyelsen i 2008. Aftalerne har til formål at:

  • Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen
  • Styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats
  • Skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Trivselsmålinger er et nyttigt redskab i det strategiske arbejde med at udvikle en attraktiv arbejdsplads. Trivselsmålinger kan gribes an på mange måder. Spørgeskemaer er et almindeligt værktøj til at kortlægge forholdene på arbejdspladsen med, men man kan også bruge fx trivselssamtaler eller trivselsuger. Det vigtigste er ikke målingen i sig selv, men at få talt om udfordringer, problemer og ønsker.

OAO anbefaler at:

  • Trivselsmålingen kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV).
  • Trivselsmålingen skal bidrage til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
  • Trivselsmålingen bruges som et redskab til en systematisk og kontinuerlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, fordi den sikrer, at medarbejderne kan komme med deres mening om arbejdsmiljøet.
  • MED bør overveje at lave en APV efter de nye værdsættende eller anerkendende principper, med fokus på det der fungerer, og det man gerne vil have mere af. Målet er at beskæftige sig med forhold, som skaber arbejdsglæde og trivsel.
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk