Arbejdsbetinget stress: Indgå en retningslinie

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

MED-udvalgene skal indgå retningslinjer for arbejdspladsernes samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til stress. Hovedudvalget aftaler, hvad man overordnet vil gøre, og sætter rammen for de øvrige niveauer i regionen eller kommunen og melder sine forventninger ud til de øvrige MED-udvalg.


Identificering af stress på en arbejdsplads kan blandt andet ske igennem klimaundersøgelser, den lovpligtige APV og andre systematiske tiltag. Der kan arbejdes med forebyggelse igennem blandt andet stresspolitikker, åbne snakke om stress, uddannelse, viden og ledelsestiltag. Hvis stress opstår hos medarbejdere, kan det håndteres igennem handleplaner og ved at skabe klarhed over ansvar, ressourcer og roller.


Der er forskel på en retningslinje og en stresspolitik. En retningslinje er en aftale, som indgås i et MED/SU-udvalg. På området arbejdsbetinget stress skal der være en retningslinje, som ikke kan opsiges, men kun erstattes af en revideret på baggrund af en ny aftale. En stresspolitik er ikke nødvendigvis aftalt i et MED/SU-udvalg, og den binder ikke parterne på samme måde som en retningslinje. En stresspolitik kan passende uddybe en retningslinje.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk