Retningslinjer for APV-handlingsplaner  

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje år. APV´en skal både kortlægge, beskrive og prioritere arbejdsmiljøproblemer. Der skal også lægges en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøproblemerne skal løses.


På mange arbejdspladser går APV´en i stå, efter handlingsplanerne er udarbejdet. Sommetider fordi der ikke er ressourcer nok, andre gange fordi der ikke er lagt en ordentlig plan for, hvilke ændringer man vil foretage, hvem der skal gennemføre dem, og med hvilke tidsfrister. En god handlingsplan er derfor nødvendig for, at APV´en bliver en succes. Både centrale og lokale MED-udvalg kan forud for APV´en fastlægge retningslinjer for handlingsplanen, som dækker, hvordan den skal udarbejdes, hvordan den bliver forankret på arbejdspladsen og hvordan man følger op på den.


Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i et samarbejde mellem politikere, ledelse og medarbejdere. MED-udvalget skal inddrages i hele processen, men det er arbejdsgiverens ansvar, at APV´en bliver gennemført - det er ikke MED-udvalgets opgave. Derimod er de lokale MED-udvalg forpligtede til at aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i APV´en.


Der er tre centrale faser i arbejdet med APV-handlingsplanen - kortlægning, gennemførsel og opfølgning - som har betydning for, hvorvidt handlingsplanen bliver en succes.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk